Wij zijn Jef en Dorien Knoors-van ‘t Hoog. We wonen in Drachten en weten ons geroepen als gebedszendelingen. Dit betekent dat we geroepen zijn om zelf een leven van gebed en aanbidding te leiden en ten tweede om ons in te zetten voor de groei van gebed en aanbidding in ons land. We doen dat vanuit onze betrokkenheid bij Stichting 24-7Gebed. Via deze stichting werken we aan een netwerk van bidders en gebedshuizen door het hele land.

In Drachten zijn we begonnen met dagelijkse gebedstijden om daarmee een fundament te leggen voor een Huis van Gebed.

Voor ons onderhoud zijn we afhankelijk van giften van mensen die willen investeren in gebed voor onze natie. Met elkaar bouwen we zo een HUIS voor onze God in dit land, plekken waar we met elkaar Hem aanbidden en tot Hem bidden: wij door onszelf te geven aan gebed en het faciliteren van gebed, zodat anderen zomaar mee kunnen bidden, en de werkenden door hun roeping te volgen en geld te verdienen waarmee we met elkaar dit Huis kunnen faciliteren. Uiteindelijk gaat het bij beide groepen om onze harten die BEIDE de komst van Gods Koninkrijk in dit land op de eerste plaats zetten. Al onze overgegeven, toegewijde harten samen vormen het ware HUIS VAN GEBED voor God!

Abonneer je hier op onze nieuwsbrieven.

Op dit moment hebben we nog meer support nodig om ons werk te kunnen doen. Kosten van huisvesting, kantoorkosten, vervoerskosten enz. Wij geloven dat God zal helpen voorzien door de handen van mensen heen.

We nodigen je uit om mee te helpen, wordt een maandelijkse sponsor.
Giften: Stichting Forerunner
rek.nr. NL60INGB000 5358287 (ANBI)

Onder vermelding van 'FR104'.