Openbaring

01 - Introductie op de Openbaring van Johannes.    
02 - Toerusting voor frontsoldaten van de eindtijd.    
03 - De eschatologische revolutie van de eindtijd.     
04 - De apostolische gemeente van de eindtijd.    
05 - Introductie en overzicht van de Openbaring.    
06 - De openbaring van Jezus Christus.    
07 - Johannes, de profeet van de Openbaring.   
08 - Een schitterend voorwoord als ouverture.    
09 - Het huis van gebed, katalysator van de eindtijd.    
10 - De volharding van de gelovigen.    
11 - Overzicht van Openbaring 2 + 3.   
12 - De overwinnaars van Openbaring 2 + 3.    
13 - De brief aan de gemeente te Efeze.    
14 - De brief aan de gemeente te Smyrna.    
15 - De brief aan de gemeente te Pergamum.      
16 - De brief aan de gemeente te Tyatira.      
17 - De brief aan de gemeente te Sardes.      
18 - De brief aan de gemeente te Filadelfia.      
19 - De brief aan de gemeente te Laodicea.      
20 - Introductie tot de troon van God.    
21 - Vrijwillige instemming met de troon van God.    
22 - De Goddelijke uitnodiging vanaf de troon.    
23 - Het soevereine centrum van alle leven.    
24 - De transcendente schoonheid van God.    
25 - De gave van Goddelijke schoonheid.    
26 - Expressies van Goddelijke kracht vanuit de troon.    
27 - Eeuwig brandende vuurvlammen voor de troon.    
28 - De serafs en de cherubs bij de troon van God.    
29 - Het drievoudige heilig van de serafs.    
30 - De eeuwige waardigheid van de Schepper.    
31 - De boekrol met de zeven zegels.    
32 - Aanbidding in het huis van gebed.    
33 - De eeuwige waardigheid van Jezus Christus.    
34 - De drie leerscholen van de geschiedenis.    
35 - Principes en gebeurtenisen van de eindtijd.    
36 - De profetische tekenen der tijden.    
37 - De eindtijd en de Tessalonicenzenbrieven.        
38 - De zeven zegels van de boekrol.    
39 - Het huis van gebed in de eindtijd.    
40 - De troon van Gods gerechtigheid.    
41 - De oordelen van de zeven bazuinen.    
42 - Geestelijke intimiteit en de oordelen van God.   
43 - De profetische boodschappers van God.      
44 - De twee profeten en de zevende bazuin.     
45 - Israël, de sleutel van God tot de eindtijd.    
46 - Satan, de aanstichter van antisemitisme.    
47 - De crisis van Israël in de eindtijd begrijpen.    
48 - Bovennatuurlijke oorlog in de eindtijd.     
49 - De antichrist, het beest uit de zee.      
50 - De valse profeet, het beest uit de aarde.    
51 - Het proces van de oogst in de eindtijd.    
52 - De terugkeer van Jezus - deel 1.    
53 - De terugkeer van Jezus - deel 2.      
54 - De terugkeer van Jezus - deel 3.      
55 - De terugkeer van Jezus - deel 4.      
56 - De terugkeer van Jezus - deel 5.      
57 - Gods plan voor Egypte in de eindtijd.    
58 - De hoer en de stad Babylon.    
59 - De bruiloft en de laatste strijd.    
60 - Het duizendjarige vrederijk - deel 1.    
61 - Het duizendjarige vrederijk - deel 2.    
62 - Het duizendjarige vrederijk - deel 3.    
63 - De hemel op aarde - deel 1.    
64 - De hemel op aarde - deel 2.    
65 - Geloof is een verlangen naar de eeuwige stad.    
66 - De uitnodiging van de Geest en de Bruid.    
67 - Overzicht van het bruidsperspectief.    
68 - Genade in verleden, heden en toekomst.    
69 - Hoofdstukken in de Bijbel over de eindtijd.     
70 - Het boek Openbaring als leestekst.    

Deze studie over het Bijbelboek Openbaring werd voltooid in 
december 2007 met als 
uitgangspunt het onderwijs 
over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas  City (V.S.).  Deze studie is in 2018 op deze website gezet.