Hooglied

1 - Een eigen vertaling van Hooglied.
2 - De oorsprong van Goddelijke passie (intro).
3 - Salomo, de schrijver van Hooglied (1:1).
4 - De titel van het boek en zijn betekenis (1:1).
5 - De zevenvoudige Goddelijke kus (1:2).
6 - God de Vader is de Initiatiefnemer (1:2).
7 - De levensvisie van de Bruid (1:2-3a).
8 - De naam van de Bruidegom (1:3b).
9 - De maagdelijke liefde van de Bruid (1:3c).
10 - Het tweevoudige verlangen (1:4).
11 - Haar eerste geestelijke crisis (1:5-6a).
12 - Twee illustraties van onze identiteit (1:5-6a).
13 - Gevoelens van verwerping en schaamte (1:6b-7).
14 - Jezus als de Goede Herder (1:8-11).
15 - De Koning die leven geeft (1:12-14).
16 - De ware schoonheid van de Bruid (1:15-17).
17 - De identiteit van de Bruid (2:1-3).
18 - De Koning die overvloed geeft (2:4a).
19 - De banier van Gods liefde.(2:4b-7).
20 - De soevereine Koning (2:8-13).
21 - Voorbereiding tot verandering (2:14).
22 - De Bruid die terugdeinst in angst (2:15-17).
23 - Goddelijke discipline voor de Bruid (3:1-5).
24 - Jezus is de veilige Verlosser (3:6).
25 - De tweevoudige verlossing (3:7-11).
26 - Profetische toerusting van de Bruid (4:1-5).
27 - Een leven van volledige overgave (4:6-8).
28 - Het hart van Jezus in extase gebracht (4:9-14).
29 - De Bruidegom plukt de vruchten (4:15-5:1).
30 - De tweevoudige test in volwassenheid (5:2-8).
31 - De reactie van de Bruid op de test (5:9 + 6:1-3).
32 - De schoonheid van Jezus - deel 1 (5:10-12).
33 - De schoonheid van Jezus - deel 2 (5:13-16).
34 - De waardering van Jezus na de test (6:4-10).
35 - Eerbetoon van medegelovigen aan de Bruid (6:11-7:6).
36 - Partnerschap tussen Bruidegom en Bruid (7:7-11). 
37 - Het volwassen partnerschap van de Bruid (7:12-8:4).
38 - Het huwelijkszegel van volwassen liefde (8:5-7).
39 - De laatste voorbede en openbaring van de Bruid (8:8-14).
40 - Overzicht van het bruidsperspectief in het N.T.(slot).

Deze studie over het Bijbelboek Hooglied werd in maart 2007 voltooid
met als uitgangspunt het onderwijs van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (V.S.). In 2018 werd dit op deze website gezet.