Nu we steeds vaker als christenen gestimuleerd worden om de maatschappij te beïnvloeden op de plek waar we werken, komt af en toe de vraag op of je ook nog een zendeling kan zijn in de maatschappij die geen baan of bedrijf uitoefent. tentmaking

Moeten zendelingen net als Paulus zelf bij het brengen van het Evangelie voor hun inkomsten zorgen, met andere woorden: tentenmaken?

Naast allerlei meningen en tips van mensen is er ook nog zoiets als bijbels onderwijs.
Er waren drie perioden waarin Paulus als tentenmaker actief was: In Tessalonica, in Korinthe en in Efeze.

Het boek Openbaringen is een belangrijke set met instructies voor het eindtijd-leger van God. Het gaat over de laatste oorlog op aarde, een tijd van verdrukking. Soms denken mensen dat deze verdrukking alleen wordt beleefd door mensen die niet voor Jezus hebben gekozen, ze wijzen daarom het boek Openbaringen af omdat het niet relevant zou zijn. Lees de onderstaande teksten eens door en vraag jezelf af of de “opname van de gelovigen” komt vóór de verdrukking of er na?